Stocks-CNC-Centene Corp

CNC Centene Corp

74.92 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Centene Corps inntekter increased per 6.54% og utgjorde 154.00B. Nettoinntekt increased per 124.54% til 2.70B. Netto aktiva increased per 7.09% til 25.96B og EPS increased fra 2.07 til 4.95.
CNCs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
1.41%
Driftsmargin
2.34%
Avkastning
4.13%