Stocks-CNK-Cinemark Holdings Inc

CNK Cinemark Holdings Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Cinemark Holdings Incs inntekter increased per 62.51% og utgjorde 2.45B. Nettoinntekt increased per 36.51% til -264.20M. Netto aktiva decreased per 64.27% til 119.50M og EPS increased fra -3.55 til -2.26.
CNKs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
17.94%
Netto fortjenestemargin
-30.49%
Driftsmargin
11.72%
Avkastning
-6.87%