Stocks-CON.DE-Continental AG

CON.DE Continental AG

74.56 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Continental AGs inntekter increased per 16.71% og utgjorde 39.41B. Nettoinntekt decreased per 95.42% til 66.60M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra 7.28 til 0.33.
CON.DEs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
20.89%
Netto fortjenestemargin
-0.18%
Driftsmargin
1.60%
Avkastning
-0.51%