Stocks-COTY-Coty Inc

COTY Coty Inc

11.48 0.21 (1.86%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/6/2023: Coty Incs inntekter increased per 4.71% og utgjorde 5.55B. Nettoinntekt increased per 99.69% til 523.20M. Netto aktiva increased per 18.98% til 4.23B og EPS increased fra 0.07 til 0.57.
COTYs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
60.44%
Netto fortjenestemargin
-14.55%
Driftsmargin
9.79%
Avkastning
-6.60%