Stocks-COV.PA-Covivio SA

COV.PA Covivio SA

44.30 0.44 (1.00%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Covivio SAs inntekter increased per 11.86% og utgjorde 937.60M. Nettoinntekt decreased per 11.28% til 1.15B. Netto aktiva increased per 3.44% til 14.09B og EPS decreased fra N/A til N/A.
COV.PAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
71.87%
Netto fortjenestemargin
58.27%
Driftsmargin
62.39%
Avkastning
3.70%