Stocks-CP-Canadian Pacific Railway LTD

CP Canadian Pacific Railway LTD

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Canadian Pacific Railway LTDs inntekter increased per 37.40% og utgjorde 9.30B. Nettoinntekt increased per 7.59% til 2.91B. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra 2.90 til N/A.
CPs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
38.20%
Netto fortjenestemargin
33.97%
Driftsmargin
35.99%
Avkastning
9.58%