Stocks-CPRT-Copart Inc

CPRT Copart Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/7/2023: Copart Incs inntekter increased per 10.53% og utgjorde 3.87B. Nettoinntekt increased per 13.54% til 1.24B. Netto aktiva increased per 29.44% til 5.99B og EPS decreased fra 4.52 til 0.32.
CPRTs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
44.53%
Netto fortjenestemargin
31.72%
Driftsmargin
39.29%
Avkastning
23.46%