Stocks-CRBP-Corbus Pharmaceuticals Holding

CRBP Corbus Pharmaceuticals Holding

6.35 -0.31 (-4.65%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet er åpent
Investere
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var Corbus Pharmaceuticals Holdings inntekter decreased per NaN og utgjorde 0.00. Nettoinntekt decreased per 23.88% til -10.88M. Netto aktiva decreased per 21.35% til 32.99M og EPS decreased fra -0.07 til -2.61.
CRBPs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
-1,870.93%
Driftsmargin
N/A
Avkastning
-198.17%