Stocks-CRON-Cronos Group Inc

CRON Cronos Group Inc

2.47 0.03 (1.23%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Cronos Group Incs inntekter increased per 23.47% og utgjorde 91.90M. Nettoinntekt increased per 57.47% til -168.73M. Netto aktiva decreased per 14.49% til 1.14B og EPS increased fra -1.07 til -0.45.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning