Stocks-CSX-CSX Corp

CSX CSX Corp

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: CSX Corps inntekter decreased per 1.61% og utgjorde 14.66B. Nettoinntekt decreased per 10.79% til 3.72B. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra 1.95 til 1.85.
CSXs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
37.53%
Netto fortjenestemargin
27.52%
Driftsmargin
37.53%
Avkastning
11.87%