Stocks-CVS-CVS Health Corp

CVS CVS Health Corp

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: CVS Health Corps inntekter increased per 10.50% og utgjorde 322.79B. Nettoinntekt decreased per 47.27% til 4.17B. Netto aktiva decreased per 5.39% til 71.32B og EPS decreased fra 5.95 til 3.14.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning