Stocks-D-Dominion Energy Inc

D Dominion Energy Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Dominion Energy Incs inntekter increased per 22.99% og utgjorde 17.17B. Nettoinntekt decreased per 63.15% til 985.00M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra 4.07 til 1.21.
Ds investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
51.33%
Netto fortjenestemargin
9.91%
Driftsmargin
24.48%
Avkastning
2.23%