Stocks-DANSKE.CO-Danske Bank A/S

DANSKE.CO Danske Bank A/S

158.40 2.75 (1.77%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Danske Bank A/Ss inntekter decreased per NaN og utgjorde N/A. Nettoinntekt decreased per 139.95% til -5.15B. Netto aktiva decreased per NaN til 160.32B og EPS decreased fra N/A til -6.05.
DANSKE.COs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
5.97%
Driftsmargin
3.69%
Avkastning
0.71%