Stocks-DBRG-DigitalBridge Group Inc

DBRG DigitalBridge Group Inc

18.26 0.76 (4.34%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: DigitalBridge Group Incs inntekter increased per 18.51% og utgjorde 1.14B. Nettoinntekt decreased per 94.30% til -421.29M. Netto aktiva decreased per 13.31% til 4.57B og EPS decreased fra -0.78 til -2.47.
DBRGs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
22.40%
Netto fortjenestemargin
-16.73%
Driftsmargin
-25.55%
Avkastning
-3.07%