Stocks-DBX-Dropbox Inc

DBX Dropbox Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Dropbox Incs inntekter increased per 7.74% og utgjorde 2.32B. Nettoinntekt increased per 64.74% til 553.20M. Netto aktiva decreased per 5.27% til -309.40M og EPS increased fra 0.85 til 1.52.
DBXs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
80.84%
Netto fortjenestemargin
5.70%
Driftsmargin
14.42%
Avkastning
6.29%