Stocks-DDOG-Datadog Inc

DDOG Datadog Inc

97.51 0.03 (0.03%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Datadog Incs inntekter increased per 62.82% og utgjorde 1.68B. Nettoinntekt decreased per 141.79% til -50.16M. Netto aktiva increased per 35.47% til 1.41B og EPS decreased fra -0.07 til -0.16.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning