Stocks-DHER.DE-Delivery Hero SE

DHER.DE Delivery Hero SE

17.477 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Delivery Hero SEs inntekter increased per 46.48% og utgjorde 8.58B. Nettoinntekt decreased per 171.33% til -2.98B. Netto aktiva decreased per 30.94% til 3.79B og EPS decreased fra -4.47 til -11.21.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning