Stocks-DIA.MI-Diasorin

DIA.MI Diasorin

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Diasorins inntekter increased per 9.97% og utgjorde 1.36B. Nettoinntekt decreased per 22.72% til 240.10M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til N/A.
DIA.MIs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
61.97%
Netto fortjenestemargin
23.96%
Driftsmargin
24.66%
Avkastning
16.43%