Stocks-DNB.OL-DNB Bank ASA

DNB.OL DNB Bank ASA

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: DNB Bank ASAs inntekter decreased per NaN og utgjorde N/A. Nettoinntekt increased per 20.41% til 38.32B. Netto aktiva increased per 2.88% til 250.01B og EPS increased fra 20.65 til 24.83.
DNB.OLs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
28.47%
Driftsmargin
26.78%
Avkastning
3.14%