Stocks-DNUT-Krispy Kreme Inc.

DNUT Krispy Kreme Inc.

13.28 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Krispy Kreme Inc.s inntekter increased per 10.51% og utgjorde 1.53B. Nettoinntekt increased per 40.88% til -8.78M. Netto aktiva decreased per 2.71% til 1.30B og EPS increased fra -0.17 til -0.09.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning