Stocks-DRI-Darden Restaurants Inc

DRI Darden Restaurants Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/5/2023: Darden Restaurants Incs inntekter increased per 8.91% og utgjorde 10.49B. Nettoinntekt increased per 3.02% til 983.50M. Netto aktiva increased per 0.15% til 2.20B og EPS increased fra 7.39 til 7.99.
DRIs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
17.11%
Netto fortjenestemargin
7.18%
Driftsmargin
11.72%
Avkastning
10.41%