Stocks-DSY.PA-Dassault Systemes

DSY.PA Dassault Systemes

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Dassault Systemess inntekter increased per 5.05% og utgjorde 5.95B. Nettoinntekt increased per 12.90% til 1.05B. Netto aktiva increased per 7.12% til 7.85B og EPS increased fra 0.70 til 0.79.
DSY.PAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
77.31%
Netto fortjenestemargin
15.27%
Driftsmargin
21.81%
Avkastning
7.68%