Stocks-DTE-DTE Energy Co

DTE DTE Energy Co

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: DTE Energy Cos inntekter increased per 27.67% og utgjorde 19.23B. Nettoinntekt increased per 37.76% til 1.08B. Netto aktiva increased per 19.37% til 10.40B og EPS increased fra 4.67 til 5.51.
DTEs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
16.46%
Netto fortjenestemargin
7.32%
Driftsmargin
13.09%
Avkastning
3.73%