Stocks-DUE.DE-Duerr AG

DUE.DE Duerr AG

20.64 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Duerr AGs inntekter increased per 21.98% og utgjorde 4.31B. Nettoinntekt increased per 58.19% til 134.30M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS increased fra 1.16 til 1.81.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning