Stocks-DUE.DE-Duerr AG

DUE.DE Duerr AG

32.84 0.20 (0.61%)
Priser fra Xignite, i EUR Markedet stengt
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var Duerr AGs inntekter increased per 10.01% og utgjorde 1.24B. Nettoinntekt increased per 57.68% til 56.20M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra 0.48 til N/A.
DUE.DEs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
21.76%
Netto fortjenestemargin
2.43%
Driftsmargin
4.68%
Avkastning
5.30%