Stocks-EBAY-eBay

EBAY eBay

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: eBays inntekter decreased per 6.00% og utgjorde 9.80B. Nettoinntekt decreased per 605.56% til -1.27B. Netto aktiva decreased per NaN til 5.15B og EPS decreased fra N/A til -2.27.
EBAYs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
71.58%
Netto fortjenestemargin
8.73%
Driftsmargin
20.20%
Avkastning
7.08%