Stocks-EEFT-Euronet Worldwide Inc.

EEFT Euronet Worldwide Inc.

83.90 1.28 (1.55%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Euronet Worldwide Inc.s inntekter increased per 12.13% og utgjorde 3.36B. Nettoinntekt increased per 233.90% til 235.40M. Netto aktiva decreased per 0.88% til 1.24B og EPS increased fra 1.32 til 4.41.
EEFTs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
20.24%
Netto fortjenestemargin
6.21%
Driftsmargin
11.80%
Avkastning
7.00%