Stocks-EGAN-eGain Corp

EGAN eGain Corp

7.76 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/6/2023: eGain Corps inntekter increased per 6.59% og utgjorde 98.01M. Nettoinntekt increased per 186.40% til 2.11M. Netto aktiva increased per 8.50% til 61.79M og EPS increased fra -0.08 til 0.06.
EGANs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
69.69%
Netto fortjenestemargin
4.90%
Driftsmargin
3.57%
Avkastning
10.22%