Stocks-EHTH-eHealth Inc

EHTH eHealth Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: eHealth Incs inntekter decreased per 24.68% og utgjorde 405.36M. Nettoinntekt increased per 15.00% til -88.72M. Netto aktiva decreased per 6.91% til 914.24M og EPS increased fra -4.59 til -4.36.
EHTHs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
94.50%
Netto fortjenestemargin
-5.07%
Driftsmargin
-12.15%
Avkastning
-0.48%