Stocks-EKTAB.ST-Elekta AB Ser. B

EKTAB.ST Elekta AB Ser. B

0 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/4/2023: Elekta AB Ser. Bs inntekter increased per 15.95% og utgjorde 16.87B. Nettoinntekt decreased per 18.41% til 944.00M. Netto aktiva increased per 9.18% til 9.73B og EPS decreased fra 3.02 til 2.47.
EKTAB.STs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
38.54%
Netto fortjenestemargin
7.78%
Driftsmargin
14.14%
Avkastning
8.36%