Stocks-EMSN.ZU-Ems-Chemie Holding AG

EMSN.ZU Ems-Chemie Holding AG

0 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Ems-Chemie Holding AGs inntekter increased per 8.34% og utgjorde 2.44B. Nettoinntekt decreased per 3.25% til 535.00M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til N/A.
EMSN.ZUs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
23.70%
Driftsmargin
24.22%
Avkastning
29.47%