Stocks-ENB-Enbridge Inc

ENB Enbridge Inc

36.39 -0.21 (-0.59%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet er åpent
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var Enbridge Incs inntekter decreased per NaN og utgjorde N/A. Nettoinntekt decreased per 177.15% til -816.88M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra 0.48 til N/A.
ENBs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
31.05%
Netto fortjenestemargin
9.02%
Driftsmargin
15.62%
Avkastning
3.29%