Stocks-ENEL.MI-Enel Power Company

ENEL.MI Enel Power Company

0 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Enel Power Companys inntekter increased per 59.12% og utgjorde 140.50B. Nettoinntekt decreased per NaN til N/A. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til N/A.
ENEL.MIs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
20.55%
Netto fortjenestemargin
3.17%
Driftsmargin
17.62%
Avkastning
3.29%