Stocks-EQT-EQT Corp

EQT EQT Corp

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: EQT Corps inntekter increased per 77.50% og utgjorde 12.14B. Nettoinntekt increased per 254.26% til 1.78B. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS increased fra -3.58 til 4.38.
EQTs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
36.57%
Netto fortjenestemargin
-17.66%
Driftsmargin
31.57%
Avkastning
-3.02%