Stocks-ET-Energy Transfer LP

ET Energy Transfer LP

13.97 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Energy Transfer LPs inntekter increased per 33.31% og utgjorde 89.88B. Nettoinntekt decreased per 12.25% til 5.87B. Netto aktiva increased per 2.53% til 41.17B og EPS decreased fra 1.89 til 1.40.
ETs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
11.10%
Netto fortjenestemargin
4.55%
Driftsmargin
9.93%
Avkastning
4.09%