Stocks-EVRG-Evergy Inc

EVRG Evergy Inc

49.66 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Evergy Incs inntekter increased per 4.88% og utgjorde 5.86B. Nettoinntekt decreased per 14.23% til 765.00M. Netto aktiva increased per 2.72% til 9.49B og EPS decreased fra 3.83 til 3.27.
EVRGs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
29.18%
Netto fortjenestemargin
13.55%
Driftsmargin
22.02%
Avkastning
3.96%