Stocks-FCN-FTI Consulting Inc

FCN FTI Consulting Inc

183.96 3.69 (2.05%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: FTI Consulting Incs inntekter increased per 9.10% og utgjorde 3.03B. Nettoinntekt increased per 0.23% til 235.51M. Netto aktiva increased per 6.21% til 1.68B og EPS decreased fra 6.65 til 6.58.
FCNs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
31.63%
Netto fortjenestemargin
8.29%
Driftsmargin
10.06%
Avkastning
10.72%