Stocks-FDM.L-FDM Group Holdings PLC

FDM.L FDM Group Holdings PLC

427.36 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: FDM Group Holdings PLCs inntekter increased per 23.42% og utgjorde 329.97M. Nettoinntekt increased per 9.67% til 34.91M. Netto aktiva increased per 6.49% til 83.20M og EPS increased fra 0.29 til 0.32.
FDM.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
46.37%
Netto fortjenestemargin
12.24%
Driftsmargin
14.79%
Avkastning
37.11%