Stocks-FE-FirstEnergy Corp

FE FirstEnergy Corp

35.81 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: FirstEnergy Corps inntekter increased per 12.61% og utgjorde 12.50B. Nettoinntekt decreased per 96.34% til 406.00M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra 2.35 til 0.71.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning