Stocks-FE-FirstEnergy Corp

FE FirstEnergy Corp

39.47 0.18 (0.46%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet er åpent
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var FirstEnergy Corps inntekter decreased per 7.91% og utgjorde 3.20B. Nettoinntekt decreased per 217.15% til -403.00M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra 0.58 til -0.71.
FEs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
24.39%
Netto fortjenestemargin
8.19%
Driftsmargin
15.33%
Avkastning
3.23%