Stocks-FER.MC-Ferrovial SE

FER.MC Ferrovial SE

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Ferrovial SEs inntekter increased per 11.40% og utgjorde 7.55B. Nettoinntekt decreased per 75.56% til 238.00M. Netto aktiva increased per 8.82% til 6.35B og EPS decreased fra N/A til N/A.
FER.MCs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
5.73%
Netto fortjenestemargin
3.66%
Driftsmargin
5.73%
Avkastning
1.73%