Stocks-FERG.L-Ferguson PLC

FERG.L Ferguson PLC

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/7/2023: Ferguson PLCs inntekter increased per 13.02% og utgjorde 24.58B. Nettoinntekt decreased per 2.29% til 1.56B. Netto aktiva decreased per NaN til 3.91B og EPS decreased fra N/A til 7.54.
FERG.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
29.19%
Netto fortjenestemargin
6.11%
Driftsmargin
9.11%
Avkastning
17.84%