Stocks-FGR.PA-Eiffage SA

FGR.PA Eiffage SA

97.83 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Eiffage SAs inntekter increased per 8.70% og utgjorde 20.87B. Nettoinntekt increased per 16.01% til 1.36B. Netto aktiva increased per 9.24% til 7.42B og EPS decreased fra N/A til N/A.
FGR.PAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
12.74%
Netto fortjenestemargin
3.59%
Driftsmargin
10.56%
Avkastning
3.85%