Stocks-FIS-Fidelity National Information Services Inc

FIS Fidelity National Information Services Inc

61.62 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Fidelity National Information Services Incs inntekter increased per 4.69% og utgjorde 14.53B. Nettoinntekt decreased per 4,040.57% til -16.71B. Netto aktiva decreased per NaN til 27.41B og EPS decreased fra N/A til -27.68.
FISs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
40.00%
Netto fortjenestemargin
-26.99%
Driftsmargin
17.85%
Avkastning
-9.68%