Stocks-FLOW.NV-Flow Traders Cooperatief UA

FLOW.NV Flow Traders Cooperatief UA

17.97 0.06 (0.34%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Flow Traders Cooperatief UAs inntekter increased per 19.45% og utgjorde 458.70M. Nettoinntekt increased per 10.36% til 126.80M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS increased fra 2.52 til 2.76.
FLOW.NVs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
70.16%
Netto fortjenestemargin
25.84%
Driftsmargin
31.24%
Avkastning
36.34%