Stocks-FOLD-Amicus Therapeutics Inc

FOLD Amicus Therapeutics Inc

11.02 -0.09 (-0.81%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Amicus Therapeutics Incs inntekter increased per 7.76% og utgjorde 329.23M. Nettoinntekt increased per 5.55% til -236.57M. Netto aktiva decreased per NaN til 123.05M og EPS decreased fra N/A til -0.82.
FOLDs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
88.62%
Netto fortjenestemargin
-167.60%
Driftsmargin
-29.69%
Avkastning
-43.79%