Stocks-FRAS-Frasers Group

FRAS Frasers Group

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/4/2023: Frasers Groups inntekter increased per 18.45% og utgjorde 5.56B. Nettoinntekt increased per 105.45% til 475.00M. Netto aktiva decreased per NaN til 1.66B og EPS decreased fra N/A til 1.00.
FRASs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
42.95%
Netto fortjenestemargin
3.17%
Driftsmargin
7.94%
Avkastning
5.90%