Stocks-FSJ.L-James Fisher & Sons PLC

FSJ.L James Fisher & Sons PLC

0 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: James Fisher & Sons PLCs inntekter decreased per 3.24% og utgjorde 478.10M. Nettoinntekt increased per 131.91% til 9.00M. Netto aktiva increased per 3.66% til 218.30M og EPS increased fra -0.55 til -0.22.
FSJ.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
27.86%
Netto fortjenestemargin
-2.40%
Driftsmargin
3.93%
Avkastning
-2.64%