Stocks-FWONA-Liberty Media Formula One Corp Series A

FWONA Liberty Media Formula One Corp Series A

59.98 1.23 (2.09%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Liberty Media Formula One Corp Series A s inntekter increased per 6.70% og utgjorde 12.16B. Nettoinntekt increased per 172.72% til 2.03B. Netto aktiva increased per 1.53% til 19.13B og EPS decreased fra N/A til N/A.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning