Stocks-FXPO.L-Ferrexpo PLC

FXPO.L Ferrexpo PLC

87.37 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Ferrexpo PLCs inntekter decreased per 44.65% og utgjorde 1.01B. Nettoinntekt decreased per 71.80% til 178.60M. Netto aktiva decreased per NaN til 1.04B og EPS decreased fra N/A til 0.30.
FXPO.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
42.28%
Netto fortjenestemargin
29.07%
Driftsmargin
7.70%
Avkastning
32.84%