Stocks-GETIB.ST-Getinge AB Ser. B

GETIB.ST Getinge AB Ser. B

231.75 0.55 (0.24%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Getinge AB Ser. Bs inntekter increased per 4.60% og utgjorde 28.29B. Nettoinntekt decreased per 16.13% til 2.52B. Netto aktiva increased per 20.96% til 30.45B og EPS decreased fra 10.90 til 9.15.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning