Stocks-GFTU.L-Grafton Group PLC

GFTU.L Grafton Group PLC

951.2710 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Grafton Group PLCs inntekter increased per 9.08% og utgjorde 2.30B. Nettoinntekt increased per 0.86% til 208.62M. Netto aktiva increased per 1.51% til 1.75B og EPS decreased fra 0.95 til 0.89.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning